Tổng hợp đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Tổng hợp đăng ký tín chỉ học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Các em xem file tổng hợp đăng ký học học kỳ 1 năm học 2017 - 2018 phía dưới và kiểm tra kết quả đăng ký học trên hệ thống khi đăng nhập tài khoản của mình.

1. Danh sách sinh viên đăng ký các học phần: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xyd2VIZldNYWhvYjQ/view?usp=sharing 

 

2. Danh sách sinh viên không được duyệt đăng ký: https://drive.google.com/file/d/0Bw0kw1Qaj-xybEpuVjB1UXVtYms/view?usp=sharing

3. Các em sinh viên khóa 7 trở về trước có đăng ký học đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản:

- Tên đăng nhập: Mã sinh viên

- Mật khẩu: Mã sinh viên

Chú ý: Những sinh viên không đăng ký học theo quy định và tự ý vào lớp học sẽ không được công nhận kết quả học tập.

Các thông báo khác
Thông báo nhanh (05/19/2017 17:37:29)
Thông báo thay đổi phòng học (02/28/2017 19:34:21)