Thông báo đăng ký học Giáo dục Quốc phòng - An ninh dành cho sinh viên khóa 11

Chú ý:

- Sinh viên khóa 11 hiện nay còn nhiều em vẫn chưa đổi mật khẩu mặc định trên hệ thống:

+ Tên đăng nhập: Mã số sinh viên

+ Mật khẩu: Ngày tháng năm sinh đầy đủ 

Các em cần vào để thay đổi mật khẩu để bảo mật thông tin cá nhân, tránh để người khác biết mật khẩu của mình.

Hướng dẫn đăng ký học: Hướng dẫn

Đăng ký học Giáo dục Quốc phòng an ninh dành cho sinh viên khóa 11:

1. Thời gian, hình thức đăng ký học

- Việc học các môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh đợt này là bắt buộc đối với toàn thể sinh viên khóa 11, trừ các trường hợp được hoãn, miễn theo quy định (xem tại mục 5). Tất cả các sinh viên phải thực hiện học theo đúng quy định, nếu sinh viên không tham dự đợt học này, sinh viên sẽ tự chịu ảnh hướng đối với việc không thể bố trí thời gian học sau này và sẽ phải đóng học phí (kể cả các sinh viên thuộc ngành học miễn học phí)

- Tất cả Sinh viên K11 phải thực hiện đăng ký môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh trên cổng thông tin đào tạo đại học (http://daotao.naem.edu.vn hoặc http://daotao.hvqlgd.edu.vn) từ ngày 09/12/2017 đến 15/12/2017.

2. Thời gian giảng dạy

Từ ngày 06 tháng  01 năm 2018 đến ngày 02 tháng 02 năm 2018.

3. Địa điểm, hình thức tổ chức

Địa điểm: Tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An Ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thôn 7, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội.

Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội, sinh viên ăn ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ tại Trung tâm  trong  thời gian học tập môn học.

4. Đối tượng, thủ tục miễn học, tạm hoãn

- Đối tượng được miễn học môn học GDQP&AN (không phải đăng ký, thủ tục miễn Học viện sẽ có thông báo cụ thể sau)

a) Học sinh, sinh viên có giấy chứng nhận sĩ quan dự bị hoặc bằng tốt nghiệp do các trường quân đội, công an cấp;

b) Học sinh, sinh viên đã có chứng chỉ GDQPAN tương ứng với trình độ đào tạo;

c) Học sinh, sinh viên là người nước ngoài.

- Đối tượng được miễn học, miễn thi học phần, nội dung trong chương trình GDQP&AN, gồm (phải thực hiện đăng ký trên phần mềm):

- Học sinh, sinh viên có giấy xác nhận kết quả học tập các học phần, nội dung đó đạt từ 5 điểm trở lên tính thang điểm 10.

- Đối tượng được miễn học các nội dung thực hành kỹ năng quân sự (phải thực hiện đăng ký trên phần mềm):

a) Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, có giấy xác nhận khuyết tật đúng quy định của pháp luật về người khuyết tật;

b) Học sinh, sinh viên không đủ sức khoẻ về thể lực hoặc mắc những bệnh lý thuộc diện miễn làm nghĩa vụ quân sự đúng quy định hiện hành;

c) Học sinh, sinh viên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an nhân dân.

- Đối tượng được tạm hoãn học môn học GDQP&AN (không phải đăng ký, thủ tục miễn Học viện sẽ có thông báo cụ thể sau):

a) Học sinh, sinh viên vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị, phải có giấy xác nhận của bệnh viện nơi học sinh, sinh viên điều trị;

b) Học sinh, sinh viên là nữ đang mang thai hoặc trong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

Học viện Quản lý giáo dục sẽ xem xét tạm hoãn học môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh cho các đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều này, hết thời gian tạm hoãn, các cơ sở giáo dục bố trí cho học sinh, sinh viên vào học các lớp phù hợp để hoàn thành chương trình.

Kế hoạch đón tiếp và công tác chuẩn bị, đưa đón sinh viên, thủ tục xin miễn, hoãn,...  Phòng Đào tạo sẽ thông báo cụ thể sau.